ὑπο-ΐσχω

[1218] ὑπο-ΐσχω (s. ἴσχω), gew. im med. ὑποΐσχομαι, wie ὑπέχω, unterhalten, auffangen; σεληναίην αἴγλην λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται Ap. Rh. 4, 169, wie χερσὶ αἱμα 4, 473, fing das Blut auf. – Auch = ὑπισχνέομαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: