ὑπό-βακχος

[1210] ὑπό-βακχος, unter der Gewalt od. Einwirkung des Bacchus, begeistert, Philostr. Soph. 1, 19, neben διϑυραμβώδης.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1210.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: