ὑπό-βλημα

[1211] ὑπό-βλημα, τό, das Untergelegte, Sp.; bei den Trieren im Att. Seew. oft. Vgl. κατάβλημα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1211.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: