ὑπό-γεισος

[1212] ὑπό-γεισος, mit einem Obdach, Wetterdach od. einer Traufe; – ἡ ὑπόγεισος ist eine Art Hauslaub, ἀείζωον, das in den Dachrinnen wächst, Plin. H. N. 25, 102.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1212.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: