ὑπό-δειγμα

[1214] ὑπό-δειγμα, τό, Anzeige, Kennzeichen, Merkmal, Sp. – Auch wie παράδειγμα, was Phryn. p. 12 vorzieht, Vorschrift, Beispiel, Muster, Pol. 3, 110, 6; ὑπόδειγμα τῷ πλήϑει ποιῶν ἑαυτόν 3, 17, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: