ὑπό-δεσις

[1214] ὑπό-δεσις, εως, ἡ, = ὑπόδησις; τῶν κοϑόρνων Luc. Gall. 26; τὴν ἀμπεχόνην καὶ ὑπόδεσιν πᾶσαν Plat. Charm. 173 b; auch plur., Prot. 322 a, wie Xen. Mem. 1, 2, 5 u. Pol. 3, 49, 12, das Schuhwerk; vgl. Lob. Phryn. p. 445.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: