ὑπό-δοσις

[1216] ὑπό-δοσις, εως, ἡ, das Abnehmen, Nachlassen, λῆξιν ὑπόδοσίν τε μόχϑων Aesch. Eum. 502, wo Herm. ὑπόδυσις schreibt nach Heath's Conj.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1216.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika