ὑπό-δρομος

[1216] ὑπό-δρομος, darunter, darein od. hinein laufend, unter die Füße kommend; Eur. Phoen. 1406 πέτρον ἴχνους ὑπόδρομον; sp. D., wie Orph. Arg. 805.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1216.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika