ὑπό-θετος

[1217] ὑπό-θετος, adj. verb. von ὑποτίϑημι, untergelegt, untergeschoben, – τὸ ὑπόϑετον, eine Arznei in den Hintern zu schieben, Antiphan. bei Poll. 4, 183.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1217.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: