ὑπό-θυψις

[1218] ὑπό-θυψις, , Zunder, Anreiz, Antrieb, Pol. 6, 59, 4; ὑπότυψις ist falsche Schreibart.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: