ὑπό-κρυψις

[1222] ὑπό-κρυψις, εως, ἡ, das Verbergen, Verheimlichen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1222.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: