ὑπό-σκοπος

[1232] ὑπό-σκοπος χείρ, die an die Stirn vor die Augen gehaltene Hand, unter der man in die Ferne späht, Aesch. frg. 68.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika