ὑπό-στημα

[1233] ὑπό-στημα, τό, Bodensatz, Arist. H. A. 1, 1, öfter; – Sp. Substanz. – Standlager der Soldaten, LXX. – Standhaftigkeit, Muth, Sp. – Auch = περίνεον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: