ὑπό-φθονος

[1239] ὑπό-φθονος, ein wenig neidisch; ὑποφϑόνως ἔχειν πρός τινα, neidisch, übel gesinnt sein gegen Einen, Xen. Hell. 7, 1,26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: