ὑπ-άγροικος

[1179] ὑπ-άγροικος, etwas bäurisch; Sext. Emp. adv. mus. 50; διάλεκτος ὑπαγροικοτέρα Ar. ib. adv. gramm. 228.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1179.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: