ὑπ-άλλαγμα

[1181] ὑπ-άλλαγμα, τό, das verwechselte, vertauschte Ding, übh. was zum Austausch dient; so νόμισμα, ὑπάλλαγμα τῆς χρείας, Geld, das Tauschmittel des gegenseitigen Bedarfs, Arist. eth. Nic. 5, 8. – Nach Phryn. 306 wurde es schlecht auch für ἐνέχυρον gebraucht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1181.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: