ὑπ-έγγυος

[1184] ὑπ-έγγυος, unter Bürgschaft, verbürgt, verpfändet; auch κριταί τε τῶνδ' ὀνειράτων ϑεόϑεν ἔλακον ὑπέγγυοι, nachdem sie bei den Göttern sich verbürgt oder die Götter zu Zeugen angerufen hatten, Aesch. Ch. 38; – einer Strafe ausgesetzt, unterworfen, ὑπεγγύους πλὴν ϑανάτου, allen Strafen außer dem Tode unterworfen, Her. 5, 71; δίκᾳ καὶ ϑεοῖς Eur. Hec. 1029.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: