ὑπ-έκ-κειμαι

[1186] ὑπ-έκ-κειμαι (s. κεῖμαι), = perf. pass. von ὑπεκτίϑημι, heimlich herausgeschafft und in Sicherheit gebracht sein; Her. 8, 41. 60, 2. 9, 73; Thuc. 1, 137; – draußen umherliegen, ib. 8, 31.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: