ὑπ-αίετος

[1180] ὑπ-αίετος, , eine Adlerart, Arist. H. A. 9, 32, 2; man vermuthet γυπαίετος. S. auch ὑψιαίετος. ὕπαιθα, adv., darunter weg, darunter hin, daran vorbei, Il. 15, 520. 21, 271. 22, 141; Ap. Rh. 2, 735. – Auch c. gen., an Einem vorbei, Il. 18, 421. 21, 255. – Aristarch erklärte Iliad. 21, 255 ὕπαιϑα = εἰς τοὔμπροσϑεν, 22, 141 = ἔμπροσϑεν, s. Lehrs Aristarch. ed. 2 p. 117.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1180.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: