ὑπ-αγκαλίζω

[1179] ὑπ-αγκαλίζω, umarmen, Eur. Cycl. 496; auch med., ὑπηγκαλισμένη γένος Heracl. 42.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1179.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: