ὑπ-αγκώνιον

[1179] ὑπ-αγκώνιον, τό, Kissen unter den Ellenbogen, Galen.; Poll. 6, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1179.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: