ὑπ-αγωγικός

[1180] ὑπ-αγωγικός, ή, όν, in die Länge gezogen, zw., vgl. Schäf. D. H. de C. V. p. 34.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1180.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: