ὑπ-αλείφω

[1181] ὑπ-αλείφω (s. ἀλείφω), von unten her oder von unten herauf mit Salbe bestreichen, übh. einschmieren, einsalben; ὑπαλειφϑὲν ἔλαιον, Arist. probl. 38, 3; τὼ ὀφϑαλμώ, Ar. Ach. 1069. – Med. sich salben; Ar. Pax 863; τὸ φάρμακον, Plat. Lach. 185 c; bes. εἰς ἱμάτιον ὑπαλείφεσϑαι, sich salben, indem man die Kleider anbehält; – τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑπαλείφεσϑαι, sich unter den Augen bemalen, schminken, Xen. Oec. 10, 5; – com. b. Plut. Pomp. 53, als Vorbereitung zum Kampf, ἅτερος πρὸς τὸν ἕτερον ὑπαλείφεται.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1181.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: