ὑπ-αλεύομαι

[1181] ὑπ-αλεύομαι (s. ἀλεύω), dep. med., vermeiden, darunter weg entkommen, entfliehen; gew. aor., ὑπαλευάμενος ϑάνατον Od. 15, 275; vgl. Hes. O. 559. 762 u. ὑπαλύσκω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1181.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: