ὑπ-αμβλής

[1181] ὑπ-αμβλής, ές, = ὑπαμβλύς, Philo math., zweifelhaft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1181.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: