ὑπ-ανα-φύομαι

[1182] ὑπ-ανα-φύομαι (s. φύω), med. mit aor. II. und perf. act., darunter wachsen, entstehen, Ael. V. H. 14, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: