ὑπ-ανῑάω

[1182] ὑπ-ανῑάω, ein wenig betrüben, im pass. sich betrüben, ἕωϑεν ὑπανιῷντο τῇ νουμηνίᾳ, Ar. Nubb. 1177.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: