ὑπ-αν-ερπύζω

[1182] ὑπ-αν-ερπύζω, allmälig, heimlich herauskriechen, Ael. H. A. 5, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: