ὑπ-αξόνιος

[1182] ὑπ-αξόνιος, unter der Achse, σῦριγξ, Callim. lav. Pall. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: