ὑπ-απο-κῑνέω

[1182] ὑπ-απο-κῑνέω, intr., sich heimlich od. sacht davon machen, τῆς ὁδοῦ Ar. Av. 1012.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: