ὑπ-απο-ψήχω

[1182] ὑπ-απο-ψήχω, allmälig, nach und nach abreiben, Ael. N. A. 3, 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: