ὑπ-αρχή

[1183] ὑπ-αρχή, , der Anfang; – ἐξ ὑπαρχῆς, von Neuem, wiederum; Soph. O. R. 132; Dem. 40, 16; Sp., wie Plut. Symp. 6, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1183.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: