ὑπ-αυγάζω

[1184] ὑπ-αυγάζω, darunter leuchten, τινί, Philostr.; ein wenig leuchten, zu leuchten anfangen, z. B. vor Tagesanbruch, Ap. Rh. 3, 1378; ἐπεὶ ἡμέρα ὑπηύγαζε Luc. V. H. 2, 47.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: