ὑπ-αφ-ίστημι

[1184] ὑπ-αφ-ίστημι (s. ἵστημι), heimlich, unter der Hand wegstellen; – med. ὑπαφίσταμαι, mit aor. II, u. perf. act., ein wenig, allmälig zurück-, wegtreten; ὑπαπέστη Antiph. 1 δ 1; ὑπαποστὰς ἐξ Ἀϑηνῶν D. L. 1, 44; Poll.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: