ὑπ-εικτέον

[1184] ὑπ-εικτέον, adj. verh. von ὑπείκω, man muß oder darf weichen, nachgeben; Soph. Ai. 653; Plat. Crit. 57 b, neben ἀναχωρητέον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: