ὑπ-εκ-δύνω

[1185] ὑπ-εκ-δύνω, = ὑπεκδύομαι, ὑπεξέδυνε δικτύον Babr. 4, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1185.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: