ὑπ-εκ-καθαίρω

[1185] ὑπ-εκ-καθαίρω, von unten aus reinigen, abführen, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1185.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: