ὑπ-εκ-κλέπτω

[1186] ὑπ-εκ-κλέπτω, heimlich entwenden u. herausschaffen, ὑπεκκλαπέντα χρήματα Plut. Them. 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: