ὑπ-εκ-κομίζω

[1186] ὑπ-εκ-κομίζω, heimlich oder allmälig herausbringen, παῖδας εἰς Ὄλυνϑον Thuc. 4, 123. – Med. heimlich mit sich wegschaffen; Her. 9, 6; Xen. Cyr. 2, 4, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: