ὑπ-εκ-περάω

[1186] ὑπ-εκ-περάω (s. περάω), darunter herausgehen, Orph. Arg. 68.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: