ὑπ-εκ-προ-ρέω

[1186] ὑπ-εκ-προ-ρέω (s. ῥέω), von unten heraus u. fortfließen, Od. 6, 87.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: