ὑπ-εκ-προ-χέομαι

[1186] ὑπ-εκ-προ-χέομαι (s. χέω), pass., darunter hervor u. wegfließen, Qu. Sm. 13, 57.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: