ὑπ-εκ-ρέω

[1186] ὑπ-εκ-ρέω (s. ῥέω), darunter herausfließen, allmälig verfließen, vergehen, Plat. Conv. 203 e; auch heimlich herauskommen, ὑπεκρυεὶς τῆς σκηνῆς ἔλαϑε Plut. Pomp. 3; vom Gedächtniß, ὑπεκρεῖ τί με, es entfällt mir Etwas, Mar. 46.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: