ὑπ-εκ-σώζω

[1186] ὑπ-εκ-σώζω (s. σώζω), daraus heimlich oder unvermerkt retten, φίλους δ' ὑπεκσώζοιεν ἐναλίων πόρων Aesch. Pers. 445.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: