ὑπ-εκ-τίθημι

[1186] ὑπ-εκ-τίθημι (s. τίϑημι), heimlich aussetzen; – med. das Seinige heimlich heraus und in Sicherheit bringen, bes. Personen u. Sachen im Kriege flüchten u. an einen sichern Ort bringen; ἥτις ἐκ χερῶν κλέψασ' Ὀρέστην τῶν ἐμῶν ὑπεξέϑου Soph. El. 289; ὃν ἔξω δωμάτων ὑπεξέϑου Eur. Andr. 69; ἔςτ' ἂν τέκνα ὑπεκϑέωνται Her. 8, 4, vgl. 41; Thuc. 1, 89; ὑπεκϑέσϑαι παῖδας εἰς Σαλαμῖνα Lys. 2, 34; Xen. Cyr. 6, 1, 20; Dem. 19, 194; Folgde. – Pass. heimlich fort u. in Sicherheit gebracht werden, Her. 5, 65. Vgl. auch ὑπέκκειμαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: