ὑπ-εκ-τρέχω

[1186] ὑπ-εκ-τρέχω (s. τρέχω), darunter hinaus od. weglaufen, entlaufen, vermeiden, c. acc.; Soph. Tr. 166 Ant. 1073; Eur. oft; ἢν τὸ παρεὸν ὑπεκδράμωσι Her. 1, 156; – c. inf., ἢν ἐγὼ μὴ ϑανεῖν ὑπεκδράμω Eur. Andr. 338.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: