ὑπ-εκ-χέω

[1186] [1186] ὑπ-εκ-χέω (s. χέω), von unten, od. sacht ausgießen, Ap. Rh. 3, 705; übertr., φϑόνους Plut. prof. virt. sent. p. 250.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1186-1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: