ὑπ-εκ-χωρητικός

[1187] ὑπ-εκ-χωρητικός, ή, όν, von unten abgehend, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: