ὑπ-ελαύνω

[1187] ὑπ-ελαύνω (s. ἐλαύνω), hinunter-, hinein-, hinzutreiben, scheinbar intr., sc. ἵππον, στρατόν, ἑαυτόν, hinunter-, hineinfahren, entgegenreiten, -marschiren, Xen. An. 1, 8, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: