ὑπ-εμ-βάλλω

[1187] ὑπ-εμ-βάλλω (s. βάλλω), darunter hineinwerfen, einschieben, s. Schäf. zu Greg. Cor. 387.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1187.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: